chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter
TT Họ và Tên Chức vụ
1 Ông Hoàng Văn Phong
Bộ trưởng Bộ KH&CN
Trưởng Ban chỉ đạo
2 Ông Bùi Mạnh Hải
Nguyên thứ trưởng Bộ KH&CN
Phó trưởng ban thường trực
3 Ông Bùi Bá Bổng
Thứ trưởng Bộ NN&PTNN
Thành viên
4 Ông Nguyễn Việt Thắng
Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNN
Thành viên
5 Ông Bế Trường Thành
Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân tộc
Thành viên
6 Ông Hà Phúc Mịch
Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam
Thành viên