chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Quân
Bộ trưởng Bộ KH&CN

Trưởng Ban chỉ đạo

2

Ông Nghiêm Vũ Khải

Thứ trưởng Bộ KH&CN

Phó trưởng ban thường trực

3

Bà Nguyễn Thị Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thành viên

4

Ông Bùi Bá Bổng
Thứ trưởng Bộ NN&PTNN

Thành viên

5

Ông Phan Văn Hùng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Thành viên

6

Ông Hà Phúc Mịch
Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam

Thành viên