Counter

Gà Sao là giống gà quý có nguồn gốc từ Hungary, đã được Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương - Viện Chăn Nuôi nghiên cứu thích nghi tại…

Cá Song chấm nâu và cá Hồng Mỹ là hai loài hải sản có giá trị kinh tế cao, hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng do chất lượng…

Là huyện ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình, Kim Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản phục vụ nhu cầu…

Từ nguồn kinh phí của Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã…

Cá tầm là dòng thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Từ năm 2013, giống cá tầm Xiberi đã được đưa vào nuôi trồng thử nghiệm…

< Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | Trước >

Tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”[13-08-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [13-08-2015]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang”[16-03-2015]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình[24-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [03-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[05-10-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[24-08-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[12-08-2013]