chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Số hiệu văn bản: 02/2013/TT-BKHCN

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi tiết:

THÔNG TƯ
Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015"

Tải văn bản

Văn cùng loại: