I. Thông tin chung về tổ chức
Tên đơn vị:
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
Cơ quan chủ quản:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ:
33 Đặng Tất – Nha Trang – Khánh Hòa
ĐT: 058 3831138 Fax: 058 3831846
Website:
http://www.ria3.org.vn
Email:
ts3@dng.vnn.vn
Mô tả:

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN
1. Chức năng nhiệm vụ
1.1. Chức năng
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III là tổ chức sự nghiệp khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng Nghiên cứu môi trường, các vấn đề về giống, nuôi trồng, bệnh thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa và ven biển, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất thủy sản.

1.2. Nhiệm vụ
1. Xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học công nghệ thủy sản, lập kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật dài hạn, 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.
2. Điều tra môi trường nguồn lợi thủy sản nội địa và ven biển, các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế nhằm xác định tiềm năng và khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản của các vùng nước, xây dựng phương hướng phát triển thủy sản nội địa và ven biển theo vùng lãnh thổ về khai thác, nuôi trồng thủy sản kết hợp với bảo vệ nguồn lợi thủy sản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chung của ngành.
3. Đánh giá tác động của việc sử dụng tài nguyên nước lên nguồn lợi thủy sản; tổ chức mạng lưới quan trắc, cảnh báo và dự báo môi trường phòng ngừa dịch bệnh thủy sản trong khu vực phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của Bộ và địa phương.
4. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước, phục vụ cho nuôi trồng, khai thác, bảo quản, bảo vệ nguồn lợi, chế biến thủy sản nội địa và ven biển phù hợp với yêu cầu địa phương và xuất khẩu.
5. Tập hợp tuyển chọn và lưu giữ giống thuần, thuần hóa những loài thủy sản mới nhập nội, lai tạo giữa các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế để tạo ra các giống mới có năng suất và hiệu quả.
6. Nghiên cứu đặc điểm sinh học về sinh sản, dinh dưỡng, sinh trưởng của các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất giống nhân tạo, nuôi tăng sản phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
7. Nghiên cứu phương pháp di giống, nuôi trồng các loại rong, tảo có giá trị kinh tế trên các vùng nước mặn, lợ, ngọt làm thức ăn cho ấu trùng thủy sản trong sản xuất giống.
8. Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch; kỹ thuật chế biến các mặt hàng thủy sản; nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất, công nghệ bảo quản nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chế biến, chế biến các loại thức ăn, dinh dưỡng cho các đối tượng nuôi trồng thủy sản.
9. Nghiên cứu và cải tiến công cụ khai thác thủy sản phù hợp với từng đối tượng và điều kiện tự nhiên, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, thử nghiệm các loại hình khai thác thủy sản tiên tiến ven biển và nội địa.
10. Thực hiện việc khảo nghiệm các giống mới, các loại thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.
11. Tổ chức đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất thử; chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến; soạn thảo các quy trình sản xuất; tham gia xây dựng tiêu chuẩn ngành, định mức kinh tế-kỹ thuật, quy chế về quản lý phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản.
12. Quy hoạch vùng nuôi chi tiết cho các địa phương, thiết kế kỹ thuật cho các công trình nuôi thủy sản
13. Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tổ chức công tác thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và phổ biến cho các cơ sở sản xuất áp dụng.
14. Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, khuyến ngư, tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho các địa phương.
15. Tư vấn, dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
16. Tổ chức các loại hình dịch vụ có liên quan đến nuôi trồng thủy sản.
17. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Viện theo quy định của pháp luật.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.
2. Loại hình hoạt động
Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ là nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi, chế biến thủy sản.

III. NHÂN LỰC KHCN
Tổng số cán bộ : 198 người
* Trong đó :
- Tiến sỹ : 9
- Thạc sỹ : 34
- Đại học, cao đẳng : 98
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ : 125

II. Công nghệ kỹ thuật có thể chuyển giao
STT Tên công nghệ
1 Chuyển giao Công nghệ nuôi kết hợp cá chẽm với cá rô phi trong ao theo hướng bền vững cho các vùng nông thôn miền núi khu vực miền Trung và Tây Nguyên
2 Chuyển giao Công nghệ nuôi kết hợp ốc hương với tu hài và rong câu chỉ vàng theo hướng bền vững cho các vùng nông thôn khu vực miền Trung
3 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) ở quy mô nông hộ
4 Công nghệ nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer) trong môi trong vùng sinh thái nước ngọt
5 Công nghệ nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) trong vùng sinh thái nước ngọt
6 Công nghệ nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer) trong môi trường nước lợ, mặn
7 Công nghệ nuôi thương phẩm tôm chân trắng (Litopenaeus vanamei) trong môi trường nước lợ mặn
8 Công nghệ sản xuất giống cá chẽm (Lates calcarifer)
9 Công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei)
10 Công nghệ sản xuất giống hải sâm (Holothuria scabra)
11 Công nghệ sản xuất giống cá mú (Epinephelus coioides)
12 Kỹ thuật sản xuất giống ốc hương
13 Kỹ thuật nuôi thương phẩm ốc hương
14 Kỹ thuật nuôi vỗ, gia hóa và cho đẻ tôm chân trắng bố mẹ F1
15 Kỹ thuật sản xuất giống tôm chân trắng
16 Công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa
17 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Lăng nha
18 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Thát lát
19 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Còm
20 Công nghệ nuôi cá hồ chứa
21 Kỹ thuật nuôi hầu đơn thương phẩm
22 Công nghệ sản xuất giống cua biển
23 Công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá Tầm
24 Công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá Hồi vân
III. Công nghệ kỹ thuật đã chuyển giao
STT Tên công nghệ Địa điểm chuyển giao
1 Công nghệ sản xuất giống cá chẽm (Lates calcarifer) xã Kim Hải huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình
2 Công nghệ sản xuất giống hải sâm (Holothuria scabra) tỉnh Khánh Hoà
3 Kỹ thuật sản xuất giống ốc hương 15 tỉnh từ Quảng Ninh đến Vũng Tàu
4 Kỹ thuật nuôi thương phẩm ốc hương 15 tỉnh từ Quảng Ninh đến Vũng Tàu
5 Công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa
Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa Đơn vị tiếp nhận công...
6 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Lăng nha
Địa điểm: Tỉnh Bình Định Đơn vị tiếp nhận công...
7 Công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá Tầm
Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk Đơn vị tiếp nhận công...
8 Công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá Hồi vân
Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk Đơn vị tiếp nhận công...