chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Chọn loại văn bản
Tìm kiếm:
Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
63/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản 15-06-2007
44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 07-05-2007
23/2007/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập 21-03-2007
93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 04-10-2006
B5 - HĐNTMN Hợp đồng thực hiện Dự án 18-07-2005
09/2005/QĐ-BKHCN Quyết định Ban hành quy chế quản lý Chương trình nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010 18-07-2005
< Sau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau >