chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter
Chọn loại văn bản
Tìm kiếm:
Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
02/2013/TT-BKHCN Thông tư quy định đánh giá nghiệm thu dự án 22-01-2013
Phụ lục 1 Biên bản đánh giá kết quả mô hình 22-01-2013
Phụ lục 2 Mẫu báo cáo tổng kết 22-01-2013
Phụ lục 3 Quy trình làm việc của các Hội đồng nghiệm thu 22-01-2013
Phụ lục 4 Phiếu đánh giá Hội đồng cấp Tỉnh 22-01-2013
Phụ lục 5 Phiếu đánh giá Hội đồng cấp Nhà nước 22-01-2013
Phụ lục 6 Biên bản họp Hội đồng cấp Tỉnh, Thành phố 22-01-2013
Phụ lục 7 Biên bản họp Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước 22-01-2013
Phụ lục 8 Mẫu báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến Hội đồng 22-01-2013
1831/QĐ – TTg Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015 01-10-2010
< Trước | 1 | 2 | Trước >