Counter

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”

Quyết định số 1728/QĐ-BKHCN ngày 9/7/2015 về việc thành lập hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước của dự án “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” do Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Thành chủ trì và ông Trần Quang Huy làm chủ nhiệm dự án. Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi đã thực hiện tổ chức phiên họp nghiệm thu vào ngày 16.7.2015 tại  Bộ Khoa học và Công nghệ , số 113 Trần Duy Hưng - Hà Nội.

Với mục tiêu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để xây dựng được mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước, giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả của dự án: Xây dựng được mô hình sản xuất giống nhân tạo cá đối mục đạt 1 triệu con cá giống; Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá đối mục diện tích 02 ha, đạt năng suất 10 tấn/ha/vụ; Đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên cho doanh nghiệp có tay nghề, tập huấn cho 290 người nông dân nắm vững kỹ thuật nuôi cá đối mục thương phẩm; Tiếp nhận được 14 quy trình công nghệ chuyển giao.

 

Hội đồng nghiệm thu dự án nhất trí nghiệm thu và đánh giá kết quả đạt loại khá.

Ngày đăng: 14-09-2015


Các tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình” [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình” [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [14-09-2015 ]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang” [14-09-2015 ]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi [14-09-2015 ]

Trang trước

Bookmark and Share

Tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”[13-08-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [13-08-2015]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang”[16-03-2015]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình[24-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [03-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[05-10-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[24-08-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[12-08-2013]