Counter

Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình”

Ngày 28.7.2015, dự án “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình” do Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long chủ trì và KS Lê Đức Cường làm chủ nhiệm dự án đã được nghiệm thu cấp nhà nước. 

Sản phẩm của dự án:

-         Xây dựng mô hình ương cá song chấm nâu từ giai đoạn cá bột lên cá giống tỉ lệ ươm từ cá bột lên cá giống 6-7% và đạt 100.000 cá giống; Xây dựng mô hình ương cá Hồng Mỹ từ giai đoạn cá bột lên cá giống 15-17% và đạt 200.000 cá giống; Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Song chấm nâu diệt tích 1 ha đạt năng suất 10 tấn/ha/vụ; Xây dựng 1 mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ, diện tích 1 ha đạt năng suất 15 tấn/ha/vụ;

-         Đào tạo 10 kỹ thuật viên nắm vững được 4 quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi cá thương phẩm;

-         Tập huấn cho 50 nông dân về thực hành sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu và cá Hồng Mỹ;

-         Tiếp nhận 04 quy trình công nghệ: Quy trình công nghệ sản xuất giống cá Song chấm nâu; Quy trình côn nghệ sản xuất giống cá Hồng Mỹ; Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá song chấm nâu; Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ.

 

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước nhất trí nghiệm thu và đánh giá đạt.

Ngày đăng: 14-09-2015


Các tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình” [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [14-09-2015 ]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang” [14-09-2015 ]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [14-09-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi [14-09-2015 ]

Trang trước

Bookmark and Share

Tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”[13-08-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [13-08-2015]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang”[16-03-2015]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình[24-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [03-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[05-10-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[24-08-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[12-08-2013]