Counter

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”

Ngày 12.6.2015 Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình” do Công ty TNHH Một thành viên TM Việt Nam chủ trì và Bà Vũ Thị Ngọc làm chủ nhiệm dự án đã được nghiệm thu cấp nhà nước.

Sản phẩm của dự án: tiếp nhận 19 quy trình chuyển giao công nghệ, Xây dựng 04 mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất nấm, nấm dược liệu quy mô công nghiệp, đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật sản xuất tại mô hình, 20 công  nhân thực hành tại chỗ, tập huấn cho 240 người nông dân nuôi trồng nấm. Dự án đã tạo công ăn việc làm cho gần 300 lao động nông thôn thường xuyên và theo mùa vụ góp phần giải quyết được số lao động nông nhàn. Đồng thời cung cấp cho thị trường lượng sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn có hàm lượng dinh dưỡng cao.

 

Hội đồng khoa học và công nghệ cấp nhà nước đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án do TS. Bùi Mạnh Hải làm chủ tịch hội đồng và các ủy viên hội đồng đã nhất trí đánh giá dự án đạt kết quả loại khá.

Ngày đăng: 13-08-2015


Các tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình” [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [13-08-2015 ]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang” [13-08-2015 ]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi [13-08-2015 ]

Trang trước

Bookmark and Share

Tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”[13-08-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [13-08-2015]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang”[16-03-2015]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình[24-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [03-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[05-10-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[24-08-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[12-08-2013]