Counter

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.

Theo Quyết định số 1097/QĐ-BKHCN ngày  21 tháng 05 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015” do Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại TEAFO chủ trì và Ông Đặng Trung Kiên làm chủ nhiệm dự án.  Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi đã thực hiện tổ chức phiên họp nghiệm thu vào ngày 28/5/2015 tại  Bộ Khoa học và Công nghệ , số 113 Trần Duy Hưng - Hà Nội.

Kết quả của dự án: Xây dựng được mô hình nuôi thương phẩm cá tầm quy mô 1.000 m2,  , sản lượng đạt 36 tấn/ 2 năm. Tỉ lệ sống 90%, năng suất 18kg/m3 .    Đào tạo được 04 kỹ thuật viên nắm vững công nghệ nuôi thương phẩm cá tầm đồng thời tập huấn cho 50 nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp và các cơ sở lân cận. Tiếp nhận được 09 quy trình công nghệ nuôi cá Tầm Xibêri thương phẩm do Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh SaPa chuyển giao.

 

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước nhất trí nghiệm thu và đánh giá đạt loại Khá.

Ngày đăng: 13-08-2015


Các tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình” [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình” [13-08-2015 ]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang” [13-08-2015 ]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [13-08-2015 ]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi [13-08-2015 ]

Trang trước

Bookmark and Share

Tin đã đăng

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu, cá hồng Mỹ tại Thái Bình”[14-09-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”[13-08-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình mô hình nuôi cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thương phẩm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. [13-08-2015]

+ Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà Nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chế biến dược liệu địa liền ở Bắc Giang”[16-03-2015]

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình nông thôn miền núi tại tỉnh Ninh Bình[24-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng” [03-02-2015]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[05-10-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[24-08-2013]

+ Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[12-08-2013]